• ایمیل دانشگاه مجازی
  • تلگرام دانشگاه مجازی

ویدیو آموزش اتحادها در ریاضیات

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 4394 نفر این پست را مشاهده کرده اند

ویدیو آموزش اتحادها


ویدیو آموزش اتحادها در ریاضیات
دانشگاه مجازی

ویدیو آموزش اتحادها در ریاضیات

در این بسته آموزشی ویدیویی مبحث اتحادها در ریاضیات اول دبیرستان به صورت ارائه فرمول های اصلی به همراه چند مثال توسط مهندس سید علیرضا میرحبیبی (عضو هیات علمی دانشگاه) تدریس شده است.

مباحث ارائه شده در این بسته آموزشی:

1- اتحادهای مجموع مربع دوجمله ای و تفاضل مربع دو جمله ای به همراه حل مثال

2- اتحاد مزدوج به همراه حل مثال

3- اتحاد یک جمله مشترک به همراه حل مثال

4- مجموع و تفاضل مکعب دوجمله (چاق و لاغر) به همراه حل مثال

5- مکعب دو جمله ای (مجموع) به همراه حل مثال

6- مکعب دوجمله ای (تفاضل) به همراه حل مثال

با سپاس و آرزوی موفقیت

سید علیرضا میرحبیبیسایر آموزش های اتفاقی دانشگاه