آموزش متحرک سازی چرخ های اتومبیل و وضعیت بدنه آن با مسیر حرکت 3dsmax 2015

100 %
رضایت

تلفن پشتیبانی و مدرس
5265
نمایش

قیمت

آموزش متحرک سازی چرخ های اتومبیل و وضعیت بدنه آن با مسیر حرکت 3dsmax 2015

در این سری از آموزش های  20153dsMax به آموزش طراحی چرخ های متحرک و واکنش بدنه اتومبیل نسبت به چرخ ها و جهت دور زدن  خواهیم پرداخت .همانطور که در آموزش های سری قبلی که در مورد طراحی و همچنین متحرک سازی اتومبیل پرداختیم  کاربران تیز بین متوجه ثابت موندن چرخ ها در حال حرکت شدند در این آموزش علاوه بر حل کردن این موضوع به تغییراتی در مورد طراحی شبیه سازی  سیستم کمک فنر ماشین و تغییرات آنها نیز پرداخته ایم. آموزش ها در 4 قسمت جداگانه طراحی شده اند که به شرح زیر می باشد :

قسمت اول آموزش :

  • معرفی  اجزای مختلف ماشین نظیر 4 چرخ فرمان،سیستم های کمکی ماشین،مسیر حرکت ، پارکینگ و دو دوربین برای تعقیب مسیر حرکت ماشین
  • همچنین رابطه بین فرما ن و چرخ های جلو که نسبتا با تغییر فرمان در چرخ ها باید اعمال شود
  • تغییر وضعیت  جهت شاسی ماشین با کمک فنر ها به سمت راست یا چپ ماشین

 

قسمت دوم آموزش :

  • تغییر وضعیت چرخ های ماشین ارتفاع آنها و حرکت آنها با توجه به حرکت کلی ماشین در مسیر حرکت
  • محاسبه زخامت و قطر چرخ ها و همچنین طول مسافت مسیر حرکت و همگام سازی واحد ها در Unit نرم افزار

 

قسمت سوم آموزش :

  • اتصال فرمان به دورچ ماشین و تنظیم نسبت چرخش فرمان با چرخ ها با توجه به نوع ماشین ها
  • تنظیم کردن تغییر جهت چرخ ها در هنگام دور زدن و نیزبازگشت آنها به وضعت معمول برای مسیر مستقیم

 

قسمت چهارم آموزش :

  • اتصال فرمان به زاویه چرخش بدنه ماشین و تنظیم آن با توجه به زمان تغییر یا چرخش فرمان

 

 

دقت کنید که فایل های مدل های آماده  مورد نیاز هر بخش از آموزش رو می توانید از بخش فایل های مورد نیاز بعد از دانلود ویدئو ها دریافت نمایید.