• ایمیل دانشگاه مجازی
  • تلگرام دانشگاه مجازی

آموزش ساخت حرکت برای کاراکتر انیمیشن در Blender

تعداد پسند ها : هنوز زوده
تاکنون 6604 نفر این پست را مشاهده کرده اند

آموزش ساخت حرکت برای کاراکتر انیمیشن در Blender


آموزش ساخت حرکت برای کاراکتر انیمیشن در Blender
دانشگاه مجازی

آموزش ساخت حرکت برای کاراکتر انیمیشن در Blender

در این سری از اموزش های Blenderبه حرکت سازی برای یک کاراکتر انیمیشن در نرم افزار بلندر خواهیم پرداخت .

ساخت این حرکات با ساخت چند فریم کوتاه حرکات دست و پاه و بدن شکل خواهد گرفت که در سه بخش به طور جدا گانه ولی  پشت سر هم ارائه خواهد شد.

 

 

 

قسمت  اول: تنظیم حرکات سر درست و بالا تنه در هنگام راه رفتن و هماهنگ بودن هر سه قسمت با پاها خواهیم پرداخت.

 

قسمت دوم : ساخت یک الگوی قدم زدن برای پاها و حرکات دست ها و همچنین  هماهنگ شدن دست ها با حرکات پاها به طور همزمان.

 

قسمت سوم: ساخت الگو حرکتی دویدن برای پاهای کارکتر همچنین هماهنگ کردن آن با بقیه اجرای حرکتی بدن نظیر دست ها و بالا تنه به طور هماهنگ و یک نواخت.سایر آموزش های اتفاقی دانشگاه