شبکه ی عصبی چیست ؟ یادگیری عمیق - Deep Learning

100 %
رضایت

تلفن پشتیبانی و مدرس
5613
نمایش

قیمت

شبکه ی عصبی چیست ؟ یادگیری عمیق - Deep Learning

شبکه های عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق

در این ویدیو آموزشی با مباحث مطرح در شبکه های عصبی به ویژه بحث Deep Learning یا همان یادگیری عمیق آشنا می شوید، همچنین ارتباطات الگو برداری شده از شبکه های عصبی بیولوژیکی و نحوه مدل سازی ریاضیاتی آنها جهت استفاده در مقالات علمی و پژوهش های شما عزیزان ارائه شده است.

نحوه یادگیری شبکه های عصبی مصنوعی و مزایای آنها

شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial neural networks) که به اختصار ANN نیز نامیده می شوند سیستم های محاسباتی ای هستند که از شبکه های عصبی بیولوژیکی مغز جانوران الگو گرفته اند.

برخی از این شبکه ها قابلیت توسعه دادن و پیشرفت کردن را دارا می باشند و می توانند وظایفی را با بررسی مثال ها و در کل بدون برنامه نویسی ای که در آن تک تک وظایف مشخص شده باشند انجام دهند.

برای مثال در بازشناسی تصویر (Image Recognition) این شبکه ها قادر به یادگیری اینکه آیا تصویر شامل یک اسب می باشد یا خیر هستند و این کار با تحلیل تصاویر نمونه ای که در آنها اسب ها دارای برچسب و غیر اسب ها نیز دارای برچسب می باشند (به صورت دستی برچسب ها زده می شود) صورت می گیرد و با دیدن نمونه های مشخص شده می توانند سایر تصاویر را بدون مشخص کردن دستی اسب ها از نظر برخورداری از اسب تحلیل کرده و اسب ها را نیز مشخص کنند (قابلیت یادگیری).

این شبکه های عصبی در بسیاری از کاربردهای دیگر نیز می توانند استفاده شوند و خوبی آنها این است که دیگر با این روش نیازی به نوشتن شرط های متعدد rule-base در برنامه نویسی های سنتی نیست.