رگرسیون خطی با یک ناحیه گرادیان متغیر قسمت 2.5

آموزش رگرسیون خطی با یک ناحیه گرادیان متغیر قسمت 2.5 توسط پروفسور اندرو ان جی از دانشگاه استنفورد.

994 آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت