پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱ − خود را معرفی کردن

برای مشاهده فهرست واژگان اینجا را کلیک کنید: https://www.dw.com/fa-ir/deutschtrainer-1-sich-vorstellen/a-47630043 ➡ مطالب بیشتر برای...

ویدیو بعدی

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱ − خود را معرفی کردن

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱ − خود را معرفی کردن

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۰ − آموختن زبان آلمانی

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۰ − آموختن زبان آلمانی

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۷ − خانواده

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۷ − خانواده

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲ − در گفت‌وگو

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲ − در گفت‌وگو

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۸ − کارهای روزانه

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۸ − کارهای روزانه

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۷۱ − مدرسه، بخش ۱

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۷۱ − مدرسه، بخش ۱

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۳− سلام و خداحافظی

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۳− سلام و خداحافظی

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۵ − کجایی هستی؟

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۵ − کجایی هستی؟

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۵۱ − فوتبال

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۵۱ − فوتبال

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۴۴ − انجام کارهای منزل

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۴۴ − انجام کارهای منزل

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۱۱ − کار و شغل

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۱۱ − کار و شغل

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۷ − وقت و ساعت

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۷ − وقت و ساعت

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۱۲ − مشاغل

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۱۲ − مشاغل

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۶ − روزهای هفته

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۶ − روزهای هفته

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۴۲ − مبلمان منزل

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۴۲ − مبلمان منزل

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۶۲ − در آشپزخانه

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۶۲ − در آشپزخانه

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۰ − وسایل نقلیه

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۰ − وسایل نقلیه

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۴۱ − در جستجوی آپارتمان

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۴۱ − در جستجوی آپارتمان

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۴ − توصیف راه

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۴ − توصیف راه

مکالمه های آلمانی برای یادگیری زبان آلمانی قسمت چهارم 4

مکالمه های آلمانی برای یادگیری زبان آلمانی قسمت چهارم 4

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۶۳ − در اتاق نشیمن

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۶۳ − در اتاق نشیمن

آموزش قیدهای آلمانی برای کسانی که میخواهد آلمانی صحبت کند

آموزش قیدهای آلمانی برای کسانی که میخواهد آلمانی صحبت کند

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۴ − اعداد

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۴ − اعداد

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۵ − ماه

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۵ − ماه

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۳۷ − اعضای بدن

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۳۷ − اعضای بدن

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۱ − سفر کردن

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۱ − سفر کردن

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۹ − تقاضای کمک کردن

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۹ − تقاضای کمک کردن

جملات کاربردی روزانه آلمانی برای زبان آموزان که میخواهد آلمانی صحبت کنند!!

جملات کاربردی روزانه آلمانی برای زبان آموزان که میخواهد آلمانی صحبت کنند!!

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۵۴ − در رستوران

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۵۴ − در رستوران

????????قسمت سی‌و یکم...آموزش آلمانی برای کسانی که میخواهد آلمانی صحبت کند

????????قسمت سی‌و یکم...آموزش آلمانی برای کسانی که میخواهد آلمانی صحبت کند

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۶ − کجا زندگی می‌کنی؟

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۶ − کجا زندگی می‌کنی؟

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ (درس ۳۴ − پوشاک (بخش ۲

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ (درس ۳۴ − پوشاک (بخش ۲

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۷۲ − مدرسه، بخش ۲

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۷۲ − مدرسه، بخش ۲

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۷۴ − در دانشگاه، بخش ۲

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۷۴ − در دانشگاه، بخش ۲

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۹ − لغو کردن

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۹ − لغو کردن

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۸− مهاجرت

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۸− مهاجرت

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۳ − در شهر

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۳ − در شهر

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۷ − خرید و پرداخت

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۷ − خرید و پرداخت

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۰۰ − حرف ندا (ابراز احساسات)

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۰۰ − حرف ندا (ابراز احساسات)

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۳۲ − خوارک مورد علاقه‌ام

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۳۲ − خوارک مورد علاقه‌ام

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۶ − وعده‌های غذایی

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۶ − وعده‌های غذایی

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۳ − تلفن و ایمیل

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۱۳ − تلفن و ایمیل

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۳۱ − نوشیدنی

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۳۱ − نوشیدنی

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۸ − خرید مواد غذایی

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۸ − خرید مواد غذایی

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۳۵ − در مطب دکتر

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۳۵ −  در مطب دکتر

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۳۰ − خریدِ سبزیجات

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۳۰ − خریدِ سبزیجات

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۲ − یک بلیط قطار لطفا

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۲ − یک بلیط قطار لطفا

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۹ − خرید میوه

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۲۹ − خرید میوه

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۴ − حالت چطور است؟

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │ درس ۴ − حالت چطور است؟