بعد از آن، یادگیری ماشین Andrew Ng قسمت 2.8

بعد از آن، یادگیری ماشین Andrew Ng قسمت 2.8 مدرس این ویدیو پروفسور اندرو ان جی از دانشگاه استنفورد می باشد.

10610 آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت