پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

40- سعید طوفانی - آموزش کرل - پاکت نامه - گرافیک - Corel Draw

ویدیو بعدی

3- تنظیم پروژه در Corel Video Studio - آموزش توسط سعید طوفانی

3- تنظیم پروژه در Corel Video Studio - آموزش توسط سعید طوفانی

4- یک پروژه ساده در Corel Video Studio - آموزش توسط سعید طوفانی

4-  یک پروژه ساده  در Corel Video Studio - آموزش توسط سعید طوفانی

33- سعید طوفانی - آموزش کرل - Barcode - گرافیک - Corel Draw

33- سعید طوفانی - آموزش کرل - Barcode - گرافیک - Corel Draw

15- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 1 - گرافیک - Corel Draw

15- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 1 - گرافیک - Corel Draw

2- آشنایی با محیط Corel Video Studio - آموزش توسط سعید طوفانی

2- آشنایی با محیط  Corel Video Studio - آموزش توسط سعید طوفانی

1- نصب Corel Video Studio - آموزش توسط سعید طوفانی

1- نصب Corel Video Studio - آموزش توسط سعید طوفانی

8- سعید طوفانی - آموزش کرل - لوگو - گرافیک - Corel Draw

8- سعید طوفانی - آموزش کرل - لوگو - گرافیک - Corel Draw

9- Motion Border - preferences در Corel Video Studio - آموزش توسط سعید طوفانی

9-  Motion Border - preferences در Corel Video Studio - آموزش توسط سعید طوفانی

16- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 2 - گرافیک - Corel Draw

16- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 2 - گرافیک - Corel Draw

6- psd - motion - Corel Video Studio - آموزش توسط سعید طوفانی

6-  psd - motion -  Corel Video Studio - آموزش توسط سعید طوفانی

40- سعید طوفانی - آموزش کرل - پاکت نامه - گرافیک - Corel Draw

40- سعید طوفانی - آموزش کرل - پاکت نامه - گرافیک - Corel Draw

100- ساخت افکت دیجیتال در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

100- ساخت افکت دیجیتال در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

84- امکان نوشتن روی ویدیو در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

84- امکان نوشتن روی ویدیو در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

98- ساخت INTRO در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

98- ساخت INTRO در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

75- ساخت stop motion در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

75- ساخت stop motion در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

68- افکت whoosh در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

68- افکت whoosh در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

87- امکان Freez در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

87- امکان Freez در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

63- آموزش Photoshop پیشرفته - ساخت انیمیشن با Pupet Warp - سعید طوفانی

63- آموزش Photoshop پیشرفته - ساخت انیمیشن با Pupet Warp - سعید طوفانی

64- آموزش Photoshop پیشرفته - ساخت انیمیشن با حرک پس زمینه - سعید طوفانی

64- آموزش Photoshop پیشرفته - ساخت انیمیشن با حرک پس زمینه - سعید طوفانی

3- ساخت کاراکتر - آموزش کارکترسازی و انیمیشن با Adobe Fuse توسط سعید طوفانی

3- ساخت کاراکتر - آموزش کارکترسازی و انیمیشن با Adobe Fuse توسط سعید طوفانی

4- انیمیشن سازی- آموزش کارکترسازی و انیمیشن با Adobe Fuse توسط سعید طوفانی

4- انیمیشن سازی- آموزش کارکترسازی و انیمیشن با Adobe Fuse توسط سعید طوفانی

50- Adobe DreamWeaver - سعید طوفانی - آموزش طراحی وب - ساخت یک انیمیشن ساده با فلش

50- Adobe DreamWeaver - سعید طوفانی - آموزش طراحی وب - ساخت یک انیمیشن ساده با فلش

2- آشنایی با فرمت ها در پریمیر Premiere - سعید طوفانی

2- آشنایی با فرمت ها در پریمیر Premiere - سعید طوفانی

97- ساخت دو موشن گرافیک در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

97- ساخت دو موشن گرافیک در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

76- ساخت lut در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

76- ساخت lut در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

7- آشنایی با عکس در پریمیر Premiere - سعید طوفانی

7- آشنایی با عکس  در پریمیر Premiere - سعید طوفانی

93- ساخت یک ماشین تحریر در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

93- ساخت یک ماشین تحریر در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

22- آشنایی با ماسک در Adobe Premiere - سعید طوفانی

22- آشنایی با ماسک در Adobe Premiere - سعید طوفانی

103- ساخت مکعب 3d در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

103- ساخت مکعب 3d در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

67- Adobe premiere - Multi camera - چند دوربین - سعید طوفانی

67- Adobe premiere - Multi camera - چند دوربین - سعید طوفانی

96- ساخت Frame hold در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

96- ساخت Frame hold در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

9- آشنایی با motion graphic در پریمیر Premiere - سعید طوفانی

9- آشنایی با motion graphic در پریمیر Premiere - سعید طوفانی

92- ساخت یک map در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

92- ساخت یک map در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

1- آشنایی با پریمیر 2017 Premiere - سعید طوفانی

1- آشنایی با پریمیر 2017 Premiere - سعید طوفانی

128- تکنیک رندر سریع در Adobe premiere 2018 - سعید طوفانی

128- تکنیک رندر سریع در Adobe premiere 2018 - سعید طوفانی

99- ساخت شیشه در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

99- ساخت شیشه در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

78- امکان proxy در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

78- امکان proxy در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

102- ساخت کتاب 3d در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

102- ساخت کتاب 3d در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

3- مقایسه ادیوس و پریمیر - آموزش Edius - سعید طوفانی

3- مقایسه ادیوس و پریمیر - آموزش Edius - سعید طوفانی

19- آشنایی با پرده سبزدر پریمیر Premiere - سعید طوفانی

19- آشنایی با پرده سبزدر پریمیر Premiere - سعید طوفانی

70- افکت افست در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

70- افکت افست در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

3- آشنایی با شفافیت در پریمیر Premiere - سعید طوفانی

3- آشنایی با شفافیت در پریمیر Premiere - سعید طوفانی

12- آشنایی با Motion Path در پریمیر Premiere - سعید طوفانی

12- آشنایی با Motion Path در پریمیر Premiere - سعید طوفانی

81- متن در سال 2017 در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

81- متن در سال 2017 در Adobe premiere - آموزش پریمیر سعید طوفانی

4- آشنایی با سرعت در پریمیر Premiere - سعید طوفانی

4- آشنایی با سرعت در پریمیر Premiere - سعید طوفانی

20- آشنایی با خروجی پریمیر Premiere - سعید طوفانی

20- آشنایی با خروجی پریمیر Premiere - سعید طوفانی

23- آشنایی با ماسک متحرک در Adobe Premiere - سعید طوفانی

23- آشنایی با ماسک متحرک در Adobe Premiere - سعید طوفانی

66- خروجی premiere برای Instagram و Telegram - سعید طوفانی

66- خروجی premiere برای Instagram و Telegram - سعید طوفانی