چرا ماشین های جدید ر آزمایش گوزن شمالی شکست می خورن ؟

در این ویدیو می بینید که چرا ماشین های جدید ر آزمایش گوزن شمالی (پیچیدن نا گهانی Moose Test) شکست می خورن ؟

7572 آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت