پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

تلفظ حروف صدا دار، نکات کلیدی | آموزش زبان فرانسوی - درس 4

در این درس: با طرز تلفظ حروف در زبان فرانسوی آشنا میشویم. خواهیم دید که اگر حروف صدادار در زبان فرانسوی با...

ویدیو بعدی

آموزش زبان فرانسه - دورهٔ مکالمهٔ فرانسهٔ نود روزه - روز ۱۸ (الفبای فرانسه و تلفظ حروف)

آموزش زبان فرانسه - دورهٔ مکالمهٔ فرانسهٔ نود روزه - روز ۱۸ (الفبای فرانسه و تلفظ حروف)

تلفظ حروف صدا دار، نکات کلیدی | آموزش زبان فرانسوی - درس 4

تلفظ حروف صدا دار، نکات کلیدی | آموزش زبان فرانسوی - درس 4

درس 2 - یادگیری زبان آلمانی- تلفظ حروف ترکیبی - BIAMOOZ

درس 2 - یادگیری زبان آلمانی- تلفظ حروف ترکیبی - BIAMOOZ

Buchstaben /تلفظ حروف الفبای آلمانی

Buchstaben   /تلفظ حروف الفبای آلمانی

آموزش زبان آلمانی A1 - درس ۲ - تلفظ حروف مرکب

آموزش زبان آلمانی A1 - درس ۲ - تلفظ حروف مرکب

آموزش اینترنتی زبان ایتالیایی - تلفظ حروف دوگانه

آموزش اینترنتی زبان ایتالیایی - تلفظ حروف دوگانه

تلفظ حروف صدادار/آموزش زبان ترکی استانبولی بانادیا/ Sesli harfler

تلفظ حروف صدادار/آموزش زبان ترکی استانبولی بانادیا/  Sesli harfler

تلفظ حروف الفبای زبان المانی

تلفظ حروف الفبای زبان المانی

???????????????? Vowel Sounds in words .تلفظ حروف صدا دار در کلمات. English in Dari. انگلیسی به دری

???????????????? Vowel Sounds in words .تلفظ حروف صدا دار در کلمات. English in Dari. انگلیسی به دری

تلفظ حروف بیصدا

تلفظ حروف بیصدا

تلفظ حروف صدادار

تلفظ حروف صدادار

Rules of Spelling in English آموزش زبان انگلیسی - قوانین تلفظ حروف - 1

Rules of Spelling in English آموزش زبان انگلیسی  - قوانین تلفظ حروف - 1

Rules of Spelling in English آموزش زبان انگلیسی - قوانین تلفظ حروف - 2

Rules of Spelling in English آموزش زبان انگلیسی  - قوانین تلفظ حروف - 2

تلفظ حروف تركیبی بیصدا در انگلیسی

تلفظ حروف تركیبی بیصدا در انگلیسی

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی SL

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی SL

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی ST

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی ST

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی SP

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی SP

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی SN

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی SN

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی BR

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی BR

آموزش زبان فرانسوی، تلفظ حروف در زبان فرانسه ( C , G )

آموزش زبان فرانسوی، تلفظ حروف در زبان فرانسه  ( C , G )

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی CR

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی CR

آموزش زبان انگلیسی، حروف الفباو تلفظ حروف الفبا

آموزش زبان انگلیسی، حروف الفباو تلفظ حروف الفبا

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی dr

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی dr

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی fr

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی fr

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی pr

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی pr

Pronunciation of letters in English words-part _3 ( پارت 3_ تلفظ حروف در کلمات انگلیسی )

Pronunciation of letters in English words-part _3 ( پارت 3_ تلفظ حروف در کلمات انگلیسی )

مهمترین مجموعه تلفظ حروف در کلمات انگلیسی - pronunciation of letters in English words

مهمترین مجموعه تلفظ حروف در کلمات انگلیسی - pronunciation of letters in English words

Pronunciation of letters in English words-part_1 ( پارت 1_ تلفظ حروف در کلمات انگلیسی )

Pronunciation of letters in English words-part_1  ( پارت 1_ تلفظ حروف در کلمات انگلیسی )

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی tr

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی tr

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی GR

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی GR

Pronunciation of letters in English words-part_2 (پارت 2_ تلفظ حروف در کلمات انگلیسی )

Pronunciation of letters in English words-part_2 (پارت 2_ تلفظ حروف در کلمات انگلیسی )

راهنمای تلفظ حروف الفبای آلمانی و تفاوت حروف آلمانی و انگلیسی

راهنمای تلفظ حروف الفبای آلمانی و تفاوت حروف آلمانی و انگلیسی

!شایع ترین اشتباه در تلفظ حروف الفبای انگلیسی

!شایع ترین اشتباه در تلفظ حروف الفبای انگلیسی

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی SC SP ST

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی SC SP ST

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف بی صدا CL

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف بی صدا CL

تلفظ حروف الفبای زبان المانی

تلفظ حروف الفبای زبان المانی

Aussprache von Zwielauten; schwierige Laute - تلفظ حروف وکلمات مهم

Aussprache von Zwielauten; schwierige Laute - تلفظ حروف وکلمات مهم

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی fl

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی fl

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی bl

آموزش فونتیک و تلفظ صحیح زبان انگلیسی - فرا زبان | تلفظ حروف ترکیبی bl