تلفظ حروف صدا دار، نکات کلیدی | آموزش زبان فرانسوی - درس 4

در این درس: با طرز تلفظ حروف در زبان فرانسوی آشنا میشویم. خواهیم دید که اگر حروف صدادار در زبان فرانسوی با...