برنامه‌نویسی پایتون (۲-۲) - نوع داده‌ای رشته و عملیات ورودی و خروجی

*** نوع داده‌ای رشته و عملیات ورودی و خروجی: - نوع داده‌ای رشته در پایتون - تبدیل نوع در پایتون (تبدیل رشته به عدد و عدد به رشته) - دریافت ورودی از خط فرمان - وب‌سایت درس: http://www.snrazavi.ir/python-2019/ - وب‌سایت کتاب: https://introcs.cs.princeton.edu/python/home/ - گیت‌هاب: https://github.com/snrazavi

پایتون برنامه نویسی پایتون برنامه‌نویسی پایتون زبان برنامه نویسی پایتون کلاس برنامه نویسی پایتون رشته نوع داده ای رشته نوع داده ای رشته ای تبدیل نوع ورودی-خروجی عملیات ورودی-خروجی ورودی خط فرمان رضوی سید ناصر رضوی دکتر رضوی دکتر سید ناصر رضوی همیاد Razavi Seyed Naser Razavi HamYad
63لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت