آموزش چپه تور در سفید دوزی یا دوخت با سوند - گلدوزی افغانستانی

سلام عزیزانم، در این قسمت یکی دیگه از دوخت هایی که در سفید دوزی بکار برده می شود را آموزش دادیم. امید که مورد...