ویدیو جذاب قابلیتهای آفرود مرسدس G 500 4×4²

جدیدترینSUV مفهومی مرسدس یعنی G 500 4×4² خودرویی فراتر از یک شاسی‌بلند آفرود، که برای مأموریت های غیرممکن...