پایتون اولیه - 06 - فانشکن ها ( تابع ها )

در این ویدیو در مورد فانشکن ها یا همون تابع ها صحبت میکنیم .

python pythonbefarsi
33لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت