برنامه روش تنصیف در پایتون / Bisection Method in Python

در این ویدو برنامه روش تنصیف یا دوبخشی در زبان پایتون آموزش داده شده است. که روش تنصیف یکی از روش های حل معادلات خطی است. حل عددی معادلات خطی به روش های عددی و پروگرام آنها در زبان پایتون موضوع مونوگراف بنده در دوره لیسانس بود که در مورد تحقیقات زیادی انجام دادم و نتیجه یک قسمت از آن در این ویدو در دسترس شما قرار دارد. اگر به مونو گراف کامل من با عنون فوق نیاز دارید برایم ایمیل نمایید تا برای تان بفرستم. لینک ویدوی استاد عبدالرزاق وحیدی استاد دانشگاه کابل را برای تان می گذارم امید که برای تان سود مند واقع شود. https://www.youtube.com/watch?v=CELWbxJPNAo t=33s

bisection method code in python bisection method روش تنصیف روش نصف کردن انتروال ها روش دو بخشی انالیز عددی پایتون برنامه روش تنصیف در پایتون magnet MagNet doing math with python
3لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت