پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی

دوخت ملیله - گل دوزی * توجه - برای دیدن قسمت های قبلی و بعدی این آموزش و آموزش های دیگر از پلی لیست کنار استفاده...

ویدیو بعدی

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی

Amozesh shafagh dozi آموزش هنری شفق دوزی

Amozesh shafagh dozi آموزش هنری شفق دوزی

دی وی دی های آموزش هنری چهل تیکه ،جعبه،روباندوزی و...

دی وی دی های آموزش هنری چهل تیکه ،جعبه،روباندوزی و...

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم یوسفی - 2

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم یوسفی - 2

آموزش هنری طرز دوخت مانتو آسان - خانم يوسفي - آموزش رسم الگو ساده - 22

آموزش هنری طرز دوخت مانتو آسان - خانم يوسفي - آموزش رسم الگو ساده - 22

آموزش هنری طرز دوخت مانتو شلوار آسان - خانم يوسفي - - 21

آموزش هنری طرز دوخت مانتو شلوار آسان - خانم يوسفي -  - 21

آموزش هنری انواع برش در دوخت مانتو - خانم يوسفي - - 33

آموزش هنری انواع برش در دوخت مانتو - خانم يوسفي -  - 33

آموزش هنری ساقه دوزي دوخت پايه - خانم يوسفي - - 28

آموزش هنری ساقه دوزي دوخت پايه - خانم يوسفي -  - 28

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - دانتل دوزی - 4

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - دانتل دوزی - 4

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - آموزش تزیین لباس - 5

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - آموزش تزیین لباس - 5

آموزش هنری طرز دوخت مانتو آسان - خانم يوسفي - گل و تزيين مانتو - 17

آموزش هنری طرز دوخت مانتو آسان - خانم يوسفي - گل و تزيين مانتو - 17

آموزش هنری طرز دوخت مانتو شلوار آسان - خانم يوسفي - دوختن مانتو - 20

آموزش هنری طرز دوخت مانتو شلوار آسان - خانم يوسفي - دوختن مانتو - 20

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - شفق دوزي - 10

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - شفق دوزي - 10

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - زقره دوزي و دوخت الوان - 31

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - زقره دوزي و دوخت الوان - 31

آموزش هنری طرز دوخت مانتو شلوار آسان - خانم يوسفي - خياطي آستين - 15

آموزش هنری طرز دوخت مانتو شلوار آسان - خانم يوسفي - خياطي آستين - 15

آموزش هنری برش در دوخت الگوي مولر - خانم يوسفي - - 34

آموزش هنری برش در دوخت الگوي مولر - خانم يوسفي -  - 34

آموزش هنری طرز دوخت مانتو آسان - خانم يوسفي - - 23

آموزش هنری طرز دوخت مانتو آسان - خانم يوسفي -  - 23

آموزش هنری طرز دوخت آسان - خانم يوسفي - دوخت مولير - 13

آموزش هنری طرز دوخت  آسان - خانم يوسفي - دوخت مولير - 13

آموزش هنری طرز دوخت مانتو با دامن کلوش - خانم يوسفي - - 27

آموزش هنری طرز دوخت مانتو با دامن کلوش - خانم يوسفي -  - 27

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - دوخت مانتو - 8

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - دوخت مانتو - 8

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - سرمه و حصير دوزي - 30

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - سرمه و حصير دوزي - 30

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - شفق دوزي - 6

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - شفق دوزي - 6

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - سرمه و حصير دوزي - 29

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - سرمه و حصير دوزي - 29

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - سرمه و حصير دوزي - 32

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - سرمه و حصير دوزي - 32

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - شفق دوزي - 7

آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی - خانم يوسفي - شفق دوزي - 7

آموزش هنری طرز دوخت آسان - خانم يوسفي - دوخت مولير - 12

آموزش هنری طرز دوخت آسان - خانم يوسفي - دوخت مولير - 12

آموزش هنری طرز دوخت آسان - خانم يوسفي - دوخت مولير - 14

آموزش هنری طرز دوخت  آسان - خانم يوسفي - دوخت مولير - 14

آموزش هنری طرز دوخت مانتو شلوار آسان - خانم يوسفي - دوختن مانتو - 18

آموزش هنری طرز دوخت مانتو شلوار آسان - خانم يوسفي - دوختن مانتو - 18

آموزش هنری نرور دوزيرگه دوزي - خانم يوسفي - - 26

آموزش هنری نرور دوزيرگه دوزي - خانم يوسفي -  - 26

آموزش هنری طرز دوخت مانتو شلوار آسان - خانم يوسفي - دوختن مانتو - 19

آموزش هنری طرز دوخت مانتو شلوار آسان - خانم يوسفي - دوختن مانتو - 19

آموزش هنری دوختن پانچو - خانم يوسفي - - 24

آموزش هنری دوختن پانچو - خانم يوسفي -  - 24

آموزش هنری طرز دوخت مانتو آسان - خانم يوسفي - مانتو - 16

آموزش هنری طرز دوخت مانتو آسان - خانم يوسفي - مانتو - 16

آموزش هنری طرز دوخت مانتو شلوار آسان - خانم يوسفي - خياطي آستين - 14

آموزش هنری طرز دوخت مانتو شلوار آسان - خانم يوسفي - خياطي آستين - 14