پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

آموزش اکسل - جلسه یازدهم Auto Sum

آموزش اکسل - جلسه یازدهم Auto Sum کاملترین دوره ی آموزشی اکسل به زبان فارسی.

ویدیو بعدی

آموزش اکسل جلسه ی اول - آشنایی با محیط برنامه

آموزش اکسل جلسه ی اول - آشنایی با محیط برنامه

آموزش اکسل جلسه دوم - فرمول نویسی و محاسبات ریاضی

آموزش اکسل جلسه دوم - فرمول نویسی و محاسبات ریاضی

آموزش اکسل 2019 - فصل اول مقدمه

آموزش اکسل 2019 - فصل اول مقدمه

آموزش اکسل جلسه چهارم- ساخت چارت و نمودار گرافیکی

آموزش اکسل جلسه چهارم- ساخت چارت و نمودار گرافیکی

آموزش اکسل جلسه سوم - مرتب سازی و فیلتر کردن اطلاعات

آموزش اکسل جلسه سوم - مرتب سازی و فیلتر کردن اطلاعات

آموزش اکسل جلسه پنجم - 7 نکته ی مهم در مورد اکسل

آموزش اکسل جلسه پنجم - 7 نکته ی مهم در مورد اکسل

آموزش اکسل - جلسه دهم بررسی بیشتر فرمول نویسی ها

آموزش اکسل - جلسه دهم بررسی بیشتر فرمول نویسی ها

آموزش اکسل جلسه ی ششم - Status / Navigation / Shortcut Menu

آموزش اکسل جلسه ی ششم - Status / Navigation / Shortcut Menu

آموزش اکسل - جلسه هفتم Data Entry & Auto Fill

آموزش اکسل - جلسه هفتم  Data Entry & Auto Fill

آموزش اکسل - جلسه یازدهم Auto Sum

آموزش اکسل - جلسه یازدهم Auto Sum

آموزش اکسل 2019 درس اول معرفی برنامه اکسل و ساخت جدول

آموزش اکسل 2019 درس اول معرفی برنامه اکسل و ساخت جدول

آموزش اکسل - جلسه سوم QuickAccess

آموزش اکسل - جلسه سوم QuickAccess

آموزش اکسل - جلسه پانزدهم آشنایی با بحث پرینت در اکسل

آموزش اکسل - جلسه پانزدهم آشنایی با بحث پرینت در اکسل

آموزش اکسل - جلسه سیزدهم Formatting Part 2

آموزش اکسل - جلسه سیزدهم Formatting Part 2

آموزش اکسل - جلسه دوازدهم Formatting Part 1

آموزش اکسل - جلسه دوازدهم Formatting Part 1

آموزش اکسل - جلسه چهاردهم ساخت نمودار / چارت

آموزش اکسل - جلسه چهاردهم ساخت نمودار / چارت

آموزش اکسل - جلسه هجدهم Worksheet Layout/Dataتنظیمات

آموزش اکسل - جلسه هجدهم Worksheet Layout/Dataتنظیمات

آموزش اکسل - جلسه نهم Simple Formulas / Copy Formulas

آموزش اکسل - جلسه نهم Simple Formulas / Copy Formulas

آموزش اکسل - جلسه هشتم Dates Times / Undo / Comments

آموزش اکسل - جلسه هشتم  Dates Times / Undo / Comments

آموزش اکسل - جلسه شانزدهم Worksheets - Part 2

آموزش اکسل - جلسه شانزدهم Worksheets - Part 2

دوره جامع آموزش اکسل 2013 - قسمت پنجم

دوره جامع آموزش اکسل 2013 - قسمت پنجم

آموزش اکسل جلسه ی اول - آشنایی با منوها

آموزش اکسل جلسه ی اول - آشنایی با منوها

آموزش اکسل - جلسه هفدهم Freezing View

آموزش اکسل - جلسه هفدهم Freezing View

14. Learn Excel 2016: Statistical Function. (آموزش اکسل 2016 دری/ھزارگی)

14. Learn Excel 2016: Statistical Function. (آموزش اکسل 2016 دری/ھزارگی)

آموزش اکسل - توالع حسابداری - NPV, XNPV, RATE, IRR and XIRR

آموزش اکسل - توالع حسابداری - NPV, XNPV, RATE, IRR and XIRR

آموزش اکسل جلسه ی سوم - اتوفیل

آموزش اکسل جلسه ی سوم - اتوفیل

آموزش اکسل - جلسه چهارم Worksheet

آموزش اکسل - جلسه چهارم Worksheet

آموزش اکسل جلسه ی اول آشنایی با محیط برنامه 720P HD

آموزش اکسل جلسه ی اول   آشنایی با محیط برنامه   720P HD

آموزش اکسل - فصل اول - آشنایی با اکسل

آموزش اکسل - فصل اول - آشنایی با اکسل

آموزش اکسل - جلسه دوم منو ها

آموزش اکسل - جلسه دوم منو ها

آموزش اکسل قسمت دوم آشنایی با نوار ابزار دسترسی سریع-amozesh excel

آموزش اکسل قسمت دوم آشنایی با نوار ابزار دسترسی سریع-amozesh excel

آموزش اکسل - جلسه پنجم Formula Bar

آموزش اکسل - جلسه پنجم Formula Bar

آموزش اکسل جلسه ی پنجم - مقدمات فرمول نویسی

آموزش اکسل جلسه ی پنجم - مقدمات فرمول نویسی

آموزش اکسل برای حسابداران قسمت اول

آموزش اکسل برای حسابداران قسمت اول

دوره جامع آموزش اکسل 2013 - قسمت دوم

دوره جامع آموزش اکسل 2013 - قسمت دوم

آموزش اکسل جلسه ی چهارم - کامنت و ذخیره سازی

آموزش اکسل جلسه ی چهارم - کامنت و ذخیره سازی

آموزش اکسل جلسه ی دوم- وارد کردن دیتا

آموزش اکسل جلسه ی دوم- وارد کردن دیتا

09- دوره آموزش اکسل مقدماتی

09- دوره آموزش اکسل مقدماتی

10- دوره آموزش اکسل مقدماتی

10- دوره آموزش اکسل مقدماتی

01- دوره آموزش اکسل مقدماتی

01- دوره آموزش اکسل مقدماتی

15- دوره آموزش اکسل مقدماتی

15- دوره آموزش اکسل مقدماتی

12- دوره آموزش اکسل مقدماتی

12- دوره آموزش اکسل مقدماتی

06- دوره آموزش اکسل مقدماتی

06- دوره آموزش اکسل مقدماتی

02- دوره آموزش اکسل مقدماتی

02- دوره آموزش اکسل مقدماتی

04- دوره آموزش اکسل مقدماتی

04- دوره آموزش اکسل مقدماتی

13- دوره آموزش اکسل مقدماتی

13- دوره آموزش اکسل مقدماتی

11- دوره آموزش اکسل مقدماتی

11- دوره آموزش اکسل مقدماتی

08- دوره آموزش اکسل مقدماتی

08- دوره آموزش اکسل مقدماتی

05- دوره آموزش اکسل مقدماتی

05- دوره آموزش اکسل مقدماتی

16- دوره آموزش اکسل مقدماتی

16- دوره آموزش اکسل مقدماتی