چرا به داده کاوی نیاز داریم؟

چرا به داده کاوی نیاز داریم؟ مشتری محور بودن بدون تحلیل اطلاعات مشتریان و بدون استفاده از داده های جمع آوری شده از مشتریان امکان پذیر نمی باشد. چه اتفاقی افتاده است که نیاز داریم در مدیریت ارتباط با مشتریان خود از روش های داده کاوی و تحلیل داده های مشتریان استفاده کنیم؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد داده کاوی می توانیدلینک زیر را دنبال کنید. https://modamcrm.com/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/ کتاب مربوط به داده کاوی و رپیدماینر : https://modamcrm.com/کتاب-تندآموز-رپیدماینر-راهنمای-داده-ک/ آدرس سایت رسمی مدام : https://modamcrm.com/ follow us : https://www.instagram.com/modamcrm/ https://www.facebook.com/modamcenter داده_کاوی چرا_به_داده_کاوی_نیاز_داریم؟ رپیدماینر مدیریت_ارتباط_با_مشتری crm rapid_miner

مدیریت ارتباط با مشتری داده کاوی data mining تحلیل داده روش های داده کاوی جمع آوری داده چرا به داده کاوی نیاز داریم؟ مشتری حفظ مشتری
308لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت