آموزش جامع گوگل آنالیتکس Google Analytics - جلسه اول

(Wikidemy.ir) جلسه اول از سری آموزش های ابزار گوگل آنالیتکس از آکادمی ویکی دمی در این جلسه ما در حد مقدماتی در مورد مفاهیم تجزیه و تحلیل دیجیتال مفهوم dimensions و metrics در آنالیتیکس مفهوم pageview در آنالیتکس مفهوم Hits در آنالیتکس مفهوم session در آنالیتکس مفهوم user در آنالیتکس مفهوم segment در آنالیتکس مفهوم conversion در آنالیتکس مفهوم event در آنالیتکس مفهوم source و medium در آنالیتکس مفهوم attribution در آنالیتکس https://wikidemy.ir

آموزش گوگل آنالیتیکس آموزش google analytics
1914لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت