آموزش Pivot table در اکسل

دوره آموزش ساخت Pivot table و امکانات این ابزار حرفه ای اکسل دریافت این فیلم آموزشی در صفحه زیر https://goo.gl/vu2SP7.

ویدیو بعدی

آموزش Pivot table در اکسل

آموزش Pivot table در اکسل

How to create a Pivot Table in Excel

How to create a Pivot Table in Excel

5. Learn Excel 2016: Pivot Table. (آموزش اکسل 2016 دری/ھزارگی)

5. Learn Excel 2016: Pivot Table. (آموزش اکسل 2016 دری/ھزارگی)

ساخت جدول در اکسل (Table )

ساخت جدول در اکسل (Table )

آموزش ساخت و تنظیمات Table در اکسل - قسمت اول

آموزش ساخت و تنظیمات Table در اکسل - قسمت اول

Pivot Chart - Pivot Table Farsi - اکسل به زبان فارسی

Pivot Chart - Pivot Table Farsi - اکسل به زبان فارسی

ساخت گزارش با Pivot Table - قسمت دوم

ساخت گزارش با Pivot Table - قسمت دوم

آموزش بخش PivotTable در اکسل ۲۰۱۰

آموزش بخش PivotTable در اکسل ۲۰۱۰

آموزش ساده رسم جدول در اکسل

آموزش ساده رسم جدول در اکسل

آموزش ساخت و تنظیمات Table در اکسل - قسمت دوم

آموزش ساخت و تنظیمات Table در اکسل - قسمت دوم

اموزش microsoft excel فارسی | شمارش تعداد ازلیست با PIVOT TABLE - POWER QUERY در اکسل

اموزش microsoft excel فارسی | شمارش تعداد ازلیست با PIVOT TABLE - POWER QUERY در اکسل

ساخت گزارش با Pivot Table - قسمت سوم

ساخت گزارش با Pivot Table - قسمت سوم

Excel Pivot Table Tutorial for Beginners

Excel Pivot Table Tutorial for Beginners

ساخت جدول در اکسل

ساخت جدول در اکسل

آموزش اکسل 2019 درس اول معرفی برنامه اکسل و ساخت جدول

آموزش اکسل 2019 درس اول معرفی برنامه اکسل و ساخت جدول

08-09- جداول پاشنه ای - Pivot Table - بخش دوم

08-09- جداول پاشنه ای - Pivot Table - بخش دوم

آموزش Excel: درس 12 - جدول (Table)

آموزش Excel: درس 12 - جدول (Table)

دوره جامع آموزش اکسل 2013 - قسمت بیستم

دوره جامع آموزش اکسل 2013 - قسمت بیستم

08-09- جاول پاشنه ای - Pivot Table - بخش اول

08-09- جاول پاشنه ای - Pivot Table - بخش اول

شرح "pivot table‬‏" في اكسل Excel 2010 واستخدام pivot chart

شرح "pivot table‬‏" في اكسل Excel 2010 واستخدام pivot chart

How to Use Pivot Table in Excel - Kurdish

How to Use Pivot Table in Excel - Kurdish

آموزش اکسل - جلسه پانزدهم آشنایی با بحث پرینت در اکسل

آموزش اکسل - جلسه پانزدهم آشنایی با بحث پرینت در اکسل

آموزش پیشرفته تابع SUMIF در اکسل EXCEL

آموزش پیشرفته تابع SUMIF در اکسل EXCEL

حذف مقادیر تکراری با PivotTable

حذف مقادیر تکراری با PivotTable

آموزش اکسل جلسه چهارم

آموزش اکسل جلسه چهارم

آموزش اکسل - جلسه دوازدهم Formatting Part 1

آموزش اکسل - جلسه دوازدهم Formatting Part 1

آموزش Excel: درس 31 - جدول (Chart)

آموزش Excel: درس 31 - جدول (Chart)

آموزش اکسل - Pivot Table III و پرینت

آموزش اکسل - Pivot Table III و پرینت

آموزش Excel: درس 25 - تناسب (What-if)

آموزش Excel: درس 25 - تناسب (What-if)

مرتب کردن (Sort) و فیلتر کردن (Filter) اطلاعات اکسل 2016

مرتب کردن (Sort) و فیلتر کردن (Filter) اطلاعات اکسل 2016

آموزش فرمول Vlookup در اکسل

آموزش فرمول Vlookup در اکسل

08-04-کار با جداول در اکسل - بخش 1

08-04-کار با جداول در اکسل - بخش 1

08-10- داشبوردها و نمودار های پاشنه ای-Pivot Diagram- در اکسل

08-10- داشبوردها و نمودار های پاشنه ای-Pivot Diagram- در اکسل

آموزش اکسل - جلسه چهاردهم ساخت نمودار / چارت

آموزش اکسل - جلسه چهاردهم ساخت نمودار / چارت

Pivottable

Pivottable

آموزش اکسل - جلسه یازدهم Auto Sum

آموزش اکسل - جلسه یازدهم Auto Sum

04- دوره آموزش اکسل مقدماتی

04- دوره آموزش اکسل مقدماتی

آموزش تصویری اکسل Excel - www.Icdlfull.com - Vlookup

آموزش تصویری اکسل Excel  - www.Icdlfull.com - Vlookup

آموزش پیشرفته فرمول نویسی EXCEL

آموزش پیشرفته فرمول نویسی EXCEL

How to use GETPIVOTDATA in Excel 2016: Pivot Tables Excel 2016

How to use GETPIVOTDATA in Excel 2016: Pivot Tables Excel 2016

26 Other Data Sources Multiple Sheets, External Data and existing pivot table

26 Other Data Sources  Multiple Sheets, External Data and existing pivot table

Sorting Pivot Table Field Values in Excel

Sorting Pivot Table Field Values in Excel

آموزش پیشرفته تابع COUNT در اکسل EXCEL

آموزش پیشرفته تابع COUNT در اکسل EXCEL

آموزش Excel: درس 16 - اگر (If)

آموزش Excel: درس 16 - اگر (If)

Pivot Table use External Data

Pivot Table use External Data

آموزش اکسل - جلسه هفتم Data Entry & Auto Fill

آموزش اکسل - جلسه هفتم Data Entry & Auto Fill

آموزش اکسل - جلسه نهم Simple Formulas / Copy Formulas

آموزش اکسل - جلسه نهم Simple Formulas / Copy Formulas

آموزش Excel: درس 29 - تجزیه و تحلیل (Analyze)

آموزش Excel: درس 29 - تجزیه و تحلیل (Analyze)