دومین جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی امیرکبیر

کسب مقام نخست در دومین جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی امیرکبیر آبان ماه 1392 لیگ رباتهای انباردار...