محاوره با دکتر زینی درباره سهم انسان در ایجاد مشکلات، نقش مشکلات در وصول به کمال و جواب چند سئوال

۱) محاوره با دکتر زینی درباره سهم انسان در ایجاد مشکلات، عوامل دیگر، نقش مشکلات در وصول به کمال ۲) اعتقاد به معجزات از نظر علم ۳)مفهوم داستانهای مذکور در کتب دینی ۴) اشاره ای به تولدی دیگر شجاع الدین شفاع ۵) فرق علم با عرفان : انواع علم، علما و عرفا ۶) تبعیضات نژادی: ریشه یابی

برنامه دانش بینش آزادی دکتر فوژان زینی نقش مشکلات معجزات داستانهای مذکور در کتب دینی تولدی دیگر ) فرق علم با عرفان انواع علم تبعیضات نژادی
4لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت