آموزش ساخت سریع دیتابیس به روش CodeFirst در Asp.net core

آموزش سریع ساخت دیتابیس به روش CodeFirst در Asp.net core آشنایی با چیدمان فایل ها و پوشه ها در Asp.net core روشCode First در asp.net روشی است که در آن تمام کلاس های مدلی که برای طراحی دیتابیس احتیاج دارید خودتان ایجاد و تعریف می کنید.بنابراین کنترل کاملی بر روی کلاس هایی که نوشته اید دارید.در این روش فقط کاری که برنامه نویس باید بر روی آن تمرکز کند نوشتن کد های مربوط به کلاس ها است .و دیگر بر روی طراحی دیتابیس تمرکز نمی کند.منطق روش Code First چیزی به نام database Initializers است .

#دیتابیس #asp_net_core
8لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت