پردازش تصویر در پایتون - 2 - ترسیم شکل و خطوط

درس دوم - پردازش تصویر در پایتون - ترسیم شکل و خطوط و نوشتن روی تصویر Python 3 OpenCv مباحث: - ترسیم خط روی عکس - ترسیم مستطیل روی عکس - ترسیم دایره روی عکس -ترسیم چند ضلعی با نقاط دلخواه لینک کد در گیت هاب من: https://github.com/mrymsadeghi/Python_img_processing_codes/blob/master/02_Drawingshapes.py

python پایتون پردازش تصویر کشیدن شکل عکس برنامه نویسی آموزش
10لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت