امبد فرم ها و کاربرد آن‌ها در ساخت لیست ایمیل - آموزش ایمیل مارکتینگ با میلرلایت

در این ویدیو درباره فرم های داخلی سایت (embed form) و چگونگی استفاده از آن‌ها برای ساخت لیست ایمیل صحبت کرده ایم....