معرفی پیست آفرود آیلند

این مجموعه جذاب و فوق العاده برای رانندگی با وسایل مختلفی همچون ماشین‌های دودیفرانسیل،‌ تپه‌نوردی و موتور...