تحلیل آسترولوژی ماه فوریه با استفاده از تاروت، عددشناسی و درخت زندگی

در ماه فوریه با عدد پایه 2 به کارت تاروت عشاق میرسیم.‌لاورز درباره عشق نیست، درباره ذهن و انتخابهای ماست... مسیر فعال روی درخت زندگی، مسیر بیناه به تیفرت هست..‌سترن و خورشید.. جایی که ما باید تحلیل کنیم موقعیت کنونی و محدودیتهامون رو و بر اساس قدرت درونی مون تصمیم گیری کنیم.‌ کارت لاورز متکی هست بر انرژی های دوقلو و نشان جمینای. رییس جمهور امریکا، رییس جمهور چین و بوریس جانسون نشان خورشیدی دوقلو دارند..‌در عین حال نشان دوقلو در سال 2020 بسیار فعال هست با حرکت نودشمالی روی نشان دوقلو و برگشتی ونوس در نشان دوقلو. انچه در فوریه میگذرد، تصمیمات و انتخابهای فوریه پایه گذار سالهای اینده ماست..‌ www.farsiastrology.com آسترولوژی_تکاملی_ماریا آسترولوژرماریا

10218لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت