پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

شیمی کنکور - استوکیومتری - درصد خلوص

توجه داشته باشید که این فیلم فقط نمونه ای از تدریس این درس می باشد و شما می توانید برای مشاهده کامل این مبحث...

ویدیو بعدی

شیمی کنکور - استوکیومتری - موازنه قسمت اول

شیمی کنکور - استوکیومتری -  موازنه قسمت اول

صفرتاصد شیمی کنکور/جلسه4

صفرتاصد شیمی کنکور/جلسه4

شیمی کنکور - اسید و باز - مسائل pH

شیمی کنکور - اسید و باز - مسائل pH

تدریس مبحث اعداد کوانتومی شیمی کنکور - استاد رادمان مهر - موسسه ونوس

تدریس مبحث اعداد کوانتومی شیمی کنکور - استاد رادمان مهر - موسسه ونوس

شیمی کنکور - سینتیک - مفاهیم و روابط سرعت

شیمی کنکور - سینتیک - مفاهیم و روابط سرعت

شیمی کنکور - استوکیومتری - قانون های آووگادرو و گیلوساک

شیمی کنکور - استوکیومتری - قانون های آووگادرو و گیلوساک

شیمی کنکور - فصل سینتیک - آلاء

شیمی کنکور - فصل سینتیک - آلاء

شیمی کنکور - استوکیومتری - مولالیته

شیمی کنکور - استوکیومتری - مولالیته

شیمی کنکور - اسید و باز - ثابت یونش و اسیدهای چند پروتون دار

شیمی کنکور - اسید و باز - ثابت یونش و اسیدهای چند پروتون دار

شیمی کنکور - استوکیومتری - بازده

شیمی کنکور - استوکیومتری - بازده

شیمی کنکور - اسید و باز - اسیدهای قوی و ضعیف

شیمی کنکور - اسید و باز - اسیدهای قوی و ضعیف

تعیین موقعیت عنصر در جدول تناوبی شیمی کنکور - استاد رادمان مهر - موسسه ونوس

تعیین موقعیت عنصر در جدول تناوبی شیمی کنکور - استاد رادمان مهر - موسسه ونوس

شیمی کنکور - اسید و باز - نظریه آرنیوس

شیمی کنکور - اسید و باز - نظریه آرنیوس

شیمی کنکور - تعادل - ثابت تعادل

شیمی کنکور - تعادل - ثابت تعادل

شیمی کنکور آسان است!!! دکتر شیروانی موسسه حرف آخر

شیمی کنکور آسان است!!! دکتر شیروانی موسسه حرف آخر

حل تست های مبحث تعادل شیمی کنکور - استاد رادمان مهر - موسسه ونوس

حل تست های مبحث تعادل شیمی کنکور - استاد رادمان مهر - موسسه ونوس

شیمی کنکور - اسید و باز - آبکافت

شیمی کنکور - اسید و باز - آبکافت

تست مبحث آلکان های شیمی کنکور/قبولی پزشکی

تست مبحث آلکان های شیمی کنکور/قبولی پزشکی

تست آنتالپی شیمی کنکور واسه قبولی پزشکی

تست آنتالپی شیمی کنکور واسه قبولی پزشکی

تست شیمی کنکور واسه قبولی پزشکی

تست شیمی کنکور واسه قبولی پزشکی

شیمی کنکور - محلول ها - آنتالپی و آنتروپی انحلال (قسمت اول)

شیمی کنکور - محلول ها - آنتالپی و آنتروپی انحلال (قسمت اول)

شیمی کنکور - اسید و باز - نظریه برونستد لوری

شیمی کنکور - اسید و باز - نظریه برونستد لوری

تست زنی در یک نگاه شیمی کنکور

تست زنی در یک نگاه شیمی کنکور

شیمی کنکور - استوکیومتری - درصد خلوص

شیمی کنکور - استوکیومتری - درصد خلوص

شیمی کنکور- شیمی دهم- شیمی فصل اول

شیمی کنکور- شیمی دهم- شیمی فصل اول

شیمی کنکور - تعادل - اصل لوشاتلیه - اثر کاتالیزگر و دما

شیمی کنکور - تعادل - اصل لوشاتلیه - اثر کاتالیزگر و دما

شیمی کنکور - استوکیومتری - ppm

شیمی کنکور - استوکیومتری - ppm

شیمی کنکور - سینتیک - نمودارهای سینتیکی

شیمی کنکور - سینتیک - نمودارهای سینتیکی

شیمی کنکور حرف آخر - مبحث مول بر ظرفیت

شیمی کنکور حرف آخر - مبحث مول بر ظرفیت

شیمی کنکور - اسید و باز - اسیدهای آلی

شیمی کنکور - اسید و باز - اسیدهای آلی

تعیین موقعیت عنصر در جدول تناوبی شیمی کنکور - استاد رادمان مهر - موسسه ونوس

تعیین موقعیت عنصر در جدول تناوبی شیمی کنکور - استاد رادمان مهر - موسسه ونوس

انرژی یونش شیمی کنکور - استاد رادمان مهر - موسسه ونوس

انرژی یونش شیمی کنکور - استاد رادمان مهر - موسسه ونوس

شیمی کنکور - آموزش مبحث گیبس و تعادل - حرف آخر

شیمی کنکور - آموزش مبحث گیبس و تعادل - حرف آخر

شیمی کنکور - تعادل - مسائل تعادل

شیمی کنکور - تعادل - مسائل تعادل

شیمی کنکور - تعادل - فرآیند هابر

شیمی کنکور - تعادل - فرآیند هابر

مسائل شیمی کنکورمهندس عارف ربیعیان کنکور اسان است 1

مسائل شیمی کنکورمهندس عارف ربیعیان کنکور اسان است 1

نحوه مطالعه شیمی کنکور در ایام جمع بندی

نحوه مطالعه شیمی کنکور در ایام جمع بندی

حل تست های شیمی کنکور سراسری سال 95 توسط استاد رادمان مهر - قسمت سوم

حل تست های شیمی کنکور سراسری سال 95 توسط استاد رادمان مهر - قسمت سوم

حل تست های شیمی کنکور 95 توسط استاد رادمان مهر - موسسه ونوس - موسسه کنکور ونوس - شیمی کنکور

حل تست های شیمی کنکور 95 توسط استاد رادمان مهر - موسسه ونوس - موسسه کنکور ونوس - شیمی کنکور

شیمی کنکور - سینتیک - عوامل موثر بر سرعت

شیمی کنکور - سینتیک - عوامل موثر بر سرعت

شیمی کنکور دکتر شیروانی ( واقعا حیرت زده می شوید )

شیمی کنکور دکتر شیروانی ( واقعا حیرت زده می شوید )

تدریس شیمی کنکور - بافر ها - استاد رادمان مهر

تدریس شیمی کنکور - بافر ها - استاد رادمان مهر

آموزش شگفت انگیز شیمی کنکور با انیمیشن و تصویر سازی

آموزش شگفت انگیز شیمی کنکور با انیمیشن و تصویر سازی

آموزش اعجاب انگیز شیمی کنکور - حرف آخر

آموزش اعجاب انگیز شیمی کنکور - حرف آخر

تدریس متفاوت شیمی کنکور استاد رادمان مهر، نکته و تست استوکیومتری

تدریس متفاوت شیمی کنکور استاد رادمان مهر،  نکته و تست استوکیومتری