ساخت چرخ و فلک در رباتیک???? Making carousels in robotics

چرخ و فلک رباتی که خیلی باحال شد ✓ امیدوارم دوست داشته باشید و کانال من رو سابسکرایب کنید.