سیما نوروزیان بانوی ویترای کار

هنر ویترای بعنوان یکی از هنرهای پرطرفدار و روز جهان به حساب می آید دوربین پارسینه به سراغ یکی از این هنرمندان...