ورود سریع به کانادا - قسمت ۷

در تاریخ January 1, 2015 افراد خارجی باید دعوت نامه از دولت کانادا دریافت کنند، قبل از ارایه در خواست خود برای این...