آنونس اپیزود سوم گفتگو با کاوه یزدی فرد با موضوع پیرامون علوم شناختی و کسب و کار

3. علوم شناختی از نگاه یک منتور حرفه‌ای نوآوری و کسب و کار گفتگو با کاوه یزدی فرد در اپیزود سوم پیرامون یک پرسش اساسی شکل گرفت: علوم شناختی چه ارزش افزوده‌ای برای یک شخصیت حرفه‌ای در دنیای کسب و کار می‌تواند خلق کند؟ به نظر می‌رسد یکی از حوزه‌های کاربردی علوم شناختی و مغز، اکوسیستم کسب و کار است. یکی از کاربردهایی که کاوه یزدی فرد در این گفتگو به آن اشاره می‌کند توانمندسازی منابع انسانی است.

کشف جعبه سیاه ذهن ذهن انسان توسعه رفتار تصمیم گیری کسب و کار کار و کسب کسب و کار کسب کار کار کسب مدیریت مدیریت شناختی علوم شناختی منتور حرفه‌ای منتور نوآوری نوآوری منتورینگ کاوه یزدی فرد علوم شناختی و مغز منابع انسانی رفتار سازمانی توانمندسازی علوم رفتاری دانش مغز علوم اعصاب علوم اعصاب سازمانی مطالعات بین رشته‌ای ترویج علم پویاپاکنژاد گفتگو braincast braincastmedia
7793لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت