چطوری به آلمانی سلام و احوالپرسی کنیم؟ #Begrüßung

نظرات و پیشنهادات خود را در بخش کامنت با ما در میان بگذارید. موفق و پیروز باشید. لغت روز (wortdestagess) YouTube Playlists:...