آموزش برنامه نویسی پایتون 16 - کامنتگذاری

در این قسمت از آموزش زبان برنامه نویسی پایتون به نحوهکامنت نویسی comments در کد نویسی پایتون خواهیم پرداخت. برای یادگیری هر چه بهتر به همراه مثال ها و قطعه کد به سایت www.icc-aria.ir مراجعه نمایید. url to post: https://icc-aria.ir/آموزش-پایتون-کامنت-گذاری-در-پایتون/

python python programming python tutorial زبان پایتون برنامه نویسی پایتون آموزش برنامه نویسی پایتون آموزش زبان برنامه نویسی پایتون آموزش python آموزش python 3 python 3 python for beginners پایتون به زبان ساده پایتون مقدماتی پایتون مقدماتی تا پیشرفته
9330لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت
ویدیو بعدی
آموزش پایتون قسمت 1- آشنایی و نصب
آموزش پایتون قسمت 1- آشنایی و نصب
آموزش پایتون قسمت 2 - محاسبات ریاضی
آموزش پایتون قسمت 2 - محاسبات ریاضی
آموزش پایتون قسمت 3 - رشته ها
آموزش پایتون قسمت 3 - رشته ها
آموزش پایتون قسمت 4 - متغیر ها
آموزش پایتون قسمت 4 - متغیر ها
آموزش پایتون قسمت 5 - توابع بولین
آموزش پایتون قسمت 5 - توابع بولین
آموزش پایتون قسمت 6 - شرط های if و else
آموزش پایتون  قسمت 6 - شرط های if و else
آموزش پایتون قسمت 7 - منطق بولین و اولویت
آموزش پایتون قسمت 7 - منطق بولین و اولویت
آموزش برنامه نویسی پایتون 8 - حلقه while
آموزش برنامه نویسی پایتون 8 - حلقه while
آموزش برنامه نویسی پایتون 9 - لیست در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 9 - لیست در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 10 - عملیات ها در لیست
آموزش برنامه نویسی پایتون 10 - عملیات ها در لیست
آموزش برنامه نویسی پایتون 11 - توابع و متد در لیست
آموزش برنامه نویسی پایتون 11 - توابع و متد در لیست
آموزش برنامه نویسی پایتون 12 - Range در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 12 - Range در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 13 - حلقه for در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 13 - حلقه for در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 14 - ماشین حساب ساده
آموزش برنامه نویسی پایتون 14 - ماشین حساب ساده
آموزش برنامه نویسی پایتون 15 - تابع نویسی در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 15 - تابع نویسی در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 18 - ماژول در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 18 - ماژول در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 17 - توابع به عنوان Object
آموزش برنامه نویسی پایتون 17 - توابع به عنوان Object
آموزش برنامه نویسی پایتون 19 - pip و کتابخانه استاندارد
آموزش برنامه نویسی پایتون 19 - pip و کتابخانه استاندارد
آموزش برنامه نویسی پایتون 22 - exception raise
آموزش برنامه نویسی پایتون 22 - exception raise
آموزش برنامه نویسی پایتون 20 - exception و Exception handeling
آموزش برنامه نویسی پایتون 20 - exception و Exception handeling
آموزش برنامه نویسی پایتون 21 - finally
آموزش برنامه نویسی پایتون 21 - finally
آموزش برنامه نویسی پایتون 23 - assertion یا تاکید
آموزش برنامه نویسی پایتون 23 - assertion یا تاکید
آموزش برنامه نویسی پایتون 24 - نحوه باز کردن فایل
آموزش برنامه نویسی پایتون 24 - نحوه باز کردن فایل
آموزش برنامه نویسی پایتون 25 - خواندن محتویات فایل
آموزش برنامه نویسی پایتون 25 - خواندن محتویات فایل
آموزش برنامه نویسی پایتون 26 - نوشتن در فایل
آموزش برنامه نویسی پایتون 26 - نوشتن در فایل
آموزش برنامه نویسی پایتون 27 - کار کردن با فایل ها
آموزش برنامه نویسی پایتون 27 - کار کردن با فایل ها
آموزش برنامه نویسی پایتون 28 - None در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 28 - None در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 29 - dictionary در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 29 - dictionary در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 30 - توابع dictionary
آموزش برنامه نویسی پایتون 30 - توابع dictionary
آموزش برنامه نویسی پایتون 31 - tuple در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 31 - tuple در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 32 - list slices
آموزش برنامه نویسی پایتون 32 - list slices
آموزش برنامه نویسی پایتون 33 - list comprehensions
آموزش برنامه نویسی پایتون 33 - list comprehensions
آموزش برنامه نویسی پایتون 34 - string format
آموزش برنامه نویسی پایتون 34 - string format
آموزش برنامه نویسی پایتون 35 - توابع کاربردی
آموزش برنامه نویسی پایتون 35 - توابع کاربردی
آموزش برنامه نویسی پایتون 36 - text analyzer
آموزش برنامه نویسی پایتون 36 - text analyzer
آموزش برنامه نویسی پایتون 37 - برنامه نویسی تابع گرا
آموزش برنامه نویسی پایتون 37 - برنامه نویسی تابع گرا
آموزش برنامه نویسی پایتون 38 - lambda
آموزش برنامه نویسی پایتون 38 - lambda
آموزش برنامه نویسی پایتون 39 - توابع فیلتر و map
آموزش برنامه نویسی پایتون 39 - توابع فیلتر و map
آموزش برنامه نویسی پایتون 40 - generators
آموزش برنامه نویسی پایتون 40 - generators
آموزش پردازش تصویر opencv پایتون 1 - رنگ و تصویر
آموزش پردازش تصویر opencv پایتون 1 - رنگ و تصویر
آموزش پردازش تصویر opencv پایتون 2 - آشنایی با numpy
آموزش پردازش تصویر opencv پایتون 2 - آشنایی با numpy
آموزش برنامه نویسی پایتون 41 - decorator
آموزش برنامه نویسی پایتون 41 - decorator
آموزش برنامه نویسی پایتون 42 - توابع بازگشتی recursive
آموزش برنامه نویسی پایتون 42 - توابع بازگشتی recursive
آموزش پردازش تصویر opencv پایتون 3 - نصب opencv
آموزش پردازش تصویر opencv پایتون 3 - نصب opencv
آموزش پردازش تصویر opencv پایتون 4 - خواندن و ذخیره عکس
آموزش پردازش تصویر opencv پایتون 4 - خواندن و ذخیره عکس
آموزش برنامه نویسی پایتون 44 - ماژول itertools
آموزش برنامه نویسی پایتون 44 - ماژول itertools
آموزش برنامه نویسی پایتون 43 - set در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 43 - set در پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 46 - وراثت در کلاس ها
آموزش برنامه نویسی پایتون 46 - وراثت در کلاس ها
آموزش برنامه نویسی پایتون 45 - کلاس ها
آموزش برنامه نویسی پایتون 45 - کلاس ها
آموزش برنامه نویسی پایتون 47 - متدهای جادویی پایتون
آموزش برنامه نویسی پایتون 47 - متدهای جادویی پایتون
بازی دایناسور با کنترل از طریق پردازش تصویر python dino opencv
بازی دایناسور با کنترل از طریق پردازش تصویر python dino opencv
تشخیص حرکت با پایتون و منطبق با شرایط نوری مختلف python motion detection
تشخیص حرکت با پایتون و منطبق با شرایط نوری مختلف python motion detection
بات اینستاگرام با پایتون - python instragram bot
بات اینستاگرام با پایتون - python instragram bot
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 1 - آشنایی با tkinter
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 1 - آشنایی با tkinter
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 2 - ساخت بدنه رابط گرافیکی
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 2 - ساخت بدنه رابط گرافیکی
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 3 - ساخت Label
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 3 - ساخت Label
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 4 - ساخت Button
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 4 - ساخت Button
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 5 - استفاده از Button در عمل
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 5 - استفاده از Button در عمل
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 6 - ویژگی های widget
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 6 - ویژگی های widget
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 7 - استفاده از Entry
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 7 - استفاده از Entry
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 8 - استفاده از Checkbutton
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 8 - استفاده از Checkbutton
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 9 - استفاده از Radiobutton
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 9 - استفاده از Radiobutton
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 10 - استفاده از Scale
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 10 - استفاده از Scale
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 11 - استفاده از Text
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 11 - استفاده از Text
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 12 - استفاده از Listbox
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 12 - استفاده از Listbox
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 13 - استفاده از Scrollbar
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 13 - استفاده از Scrollbar
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 15 - استفاده از Canvas
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 15 - استفاده از Canvas
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 14 - استفاده از Spinbox
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 14 - استفاده از Spinbox
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 17 - استفاده از Frame LabelFrame
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 17 - استفاده از Frame LabelFrame
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 19 - استفاده از PanedWindow
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 19 - استفاده از PanedWindow
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 20 - آشنایی با Menu
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 20 - آشنایی با Menu
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 22 - استفاده از Messagebox
آموزش برنامه نویسی پایتون Tkinter رابط گرافیکی 22 - استفاده از Messagebox
آموزش پایتون دیتابیس Sqlite - sqlite3 چیست؟
آموزش پایتون دیتابیس Sqlite - sqlite3 چیست؟
آموزش پایتون دیتابیس Sqlite - درج چندین داده EXECUTEMANY
آموزش پایتون دیتابیس Sqlite - درج چندین داده EXECUTEMANY
پروژه دریافت اطلاعات آب و هوا و ذخیره در دیتابیس با پایتون از طریق Openweather
پروژه دریافت اطلاعات آب و هوا و ذخیره در دیتابیس با پایتون از طریق Openweather
آموزش پایتون پیشرفته قسمت 2- pyinstaller چیست؟
آموزش پایتون پیشرفته قسمت 2- pyinstaller چیست؟
آموزش پایتون پیشرفته قسمت 5 - نصب و استفاده از virtualenv
آموزش پایتون پیشرفته قسمت 5 - نصب و استفاده از virtualenv
آموزش پایتون پیشرفته قسمت 7 - basicConfig در logging
آموزش پایتون پیشرفته قسمت 7 - basicConfig در logging
آموزش پایتون پیشرفته قسمت 10 - استفاده از handlers
آموزش پایتون پیشرفته قسمت 10 - استفاده از handlers
موارد مشابه
آخرین های کاربران
آموزش نصب وردپرس روی هاست
آموزش نصب وردپرس روی هاست
تحلیل eurusd از دانشجویان مجموعه آموزش بورس Amoozesh Boors
تحلیل eurusd از دانشجویان مجموعه آموزش بورس Amoozesh Boors
حسین عظیمی _ آموزش تحلیل تکنیکال (11)
حسین عظیمی _ آموزش تحلیل تکنیکال (11)
یادگیری ماشین - رگرسیون خطی ( مفهوم همراه با پیاده سازی )
یادگیری ماشین - رگرسیون خطی ( مفهوم همراه با پیاده سازی )