برنامه‌نویسی پایتون (۸-۴) - توابع: چند مثال و چند پرسش

- بررسی اول بودن یک عدد - محاسبه وتر در یک مثلث قائم‌الزاویه - محاسبه سری هارمونی - ترسیم یک مثلث - داده‌های تغییرپذیر و تغییرناپذیر و ارسال آرگومان به یک تابع وب‌سایت درس: http://www.snrazavi.ir/python-2019/ وب‌سایت کتاب درسی: https://introcs.cs.princeton.edu/python/home/ گیت‌هاب: https://github.com/snrazavi

پایتون آموزش پایتون زبان پایتون برنامه نویسی پایتون زبان برنامه نویسی پایتون درس برنامه نویسی پایتون کلاس برنامه نویسی پایتون ورودی و خروجی رضوی سید ناصر رضوی دکتر رضوی دکتر سید ناصر رضوی دکتر ناصر رضوی همیاد Python Razavi Seyed Naser Razavi HamYad python tutorial
57لینک مرتبط آپلود سریع ویدیو ورود یا عضویت